Театралният звукорежисьор/тонрежисьор – е отговорен за смесването/миксирането(на живо), на предварително подготвени и подредени аудио файлове(звукови ефекти, музика и атмосфери; подредени в софтуер) спрямо сценария и синхронното им възпроизвеждане с действието на сцената, по време на репетиции и представления. Отговаря и за използването на сценичните микрофони в реално време (със или без ефект, в зависимост от постановката и творческото решение). Задължително е да е запознат подробно с оборудването в залата; препоръчително е да се проверяват връзките в системата периодично или преди представление.


Микрофонът е устройство, което преобразува звуковите вълни в електрически сигнал. Всеки микрофон си има специфична характеристика. Категоризират се в 2 основни групи: спрямо устройството си и спрямо характеристиката на насоченост.

Високоговорителят е устройство, което преобразува електрическия сигнал в акустични трептения. Основната му цел е да възпроизведе сигнала със същото качество, с което е записано.

Усилвател - електронно устройство или схема, която се използва заувеличаване на силата на входния сигнал, запазвайки максимално неговата форма, без да го изкривява, а само да усили амплитудата му.

Кабелите са свързващото звено във всеки електроакустичен тракт. Устройството им включва вътрешна и външна част: Вътрешната част се състои от един или повече отделни проводници, по които протича сигнал. Те са обвити от метална ширмовка (външна     част), която ги предпазва от интерференции.При озвучаване понякога се налага да се направят честотни корекции. Това става чрез Еквалайзер (EQ). Той позволява усилване или намаляне нивото на сигнала на определена честотна лента, с цел повишаване на качеството или промяна в характера на тембъра.


Смесителните пултове са основното средство за работа на звукорежисьора.

Необходими микрофони при изпълнение на живо.

Допълнителни източници към категория "Звук".