Cilj ovog tečaja je pripremiti stručnjake i kvalificirano osoblje za profesiju umjetničkog ravnatelja scenske produkcije. Materijali prikazuju i sažimaju glavne informacije, korisne prakse i specifičnosti u ovom području. Sadržaj je pogodan za profesionalce u obuci koji žele izgraditi i nadograditi svoje vještine i sposobnosti. Dodani su zadaci koji pomažu bržem i učinkovitijem usvajanju sadržaja.

Ove lekcije imaju za cilj pripremiti za rad stručnjake u području dizajna i multimedije. Materijal pokriva opći opseg pojmova i praksi vezanih uz realizaciju različitih vrsta multimedijskih proizvoda u području izvedbenih umjetnosti. Tečaj je prikladan kako za početnike, tako i za profesionalce koji žele proširiti svoje znanje i vještine. Teorijski dio podržan je primjerima iz modernih scenskih praksi, što čini njegov sadržaj primjenjivim u stvarnim uvjetima pripreme i održavanja scenskog događaja.


Tečaj je osmišljen za početnike u području grafičkog dizajna koji žele profesionalno napredovati u području izvedbenih umjetnosti. Materijal sintetizira osnovne principe vizualne komunikacije, osnovne elemente i principe grafičkog dizajna, kao i procese i prakse u dizajnu scenskog rada ili kulturne ustanove. Nastavni moduli podržani su vizualnim primjerima i vježbama koje imaju za cilj proširiti i razviti znanje te kreativno i analitičko razmišljanje polaznika.Postojeći otvoreni obrazovni resursi i dodatne informacije.