Cilj predavanj je priprava specializantov za izvajanje nalog umetniškega vodje in usposabljanje kvalificiranega osebja, ki je vpleteno v odrsko produkcijo. Predstavljen bo nabor informacij, uporabnih praks in nekaj bistvenih značilnosti obravnavanega področja. Zajeta bodo znanja, ki so pomembna za umetniškega vodjo, kot je prepoznavanje sposobnosti, izgradnja profila in izpopolnjevanje spretnosti osebja. Z namenom hitrejšega in učinkovitejšega ponotranjenja vsebin so poglavju dodane praktične vaje.V tem poglavju so zajete vsebine multimedjskega oblikovanja in tehnologij. Predstavljeni so glavni koncepti in prakse v povezavi z realizacijo različnih vrst multimedijskih produktov na področju uprizoritvenih umetnosti. Predavanje je primerno tako za popolne začetnike kot tudi za usposobljeno osebje, ki želi svoja znanja in spretnosti nenehno izpopolnjevati in sproti ažurirati. Teoretske postavke so podprte s primeri modernih odrskih praks iz realnih okoliščin.

Predavanje je namenjeno začetnikom na področju grafičnega oblikovanja in uprizoritvenih umetnosti. Vsebina združuje osnovne principe vizualne komunikacije, osnovne elemente in principe grafičnega oblikovanja in znanja oblikovalskih procesov in praks, ki se uporabljajo za odrska uprizarjanja in pri delu kulturnih institucij.

Poglavje je podprto z vizualnimi primeri in praktičnimi vajami, ki težijo tako k širitvi kot nadgradnji znanj in obenem spodbujajo kreativni in analitični način mišljenja.