Cilj predavanj je tako priprava specializantov za izvajanje nalog umetniškega vodje, kot usposabljanje kvalificiranega osebja vključenega v odrsko produkcijo. Predstavljene vsebine povzemajo korpus informacij, uporabnih praks in specifik obravnavanega področja. Skozi oči umetniškega vodje, je vsebina je primerna za prepoznavanje sposobnosti, izgradnjo profila in izpopolnjevanje spretnosti osebja. Z namenom hitrejšega in učinkovitejšega ponotranjenja vsebin so poglavju dodane praktične vaje.Pričujoča poglavja informirajo in pripravljajo strokovnjake s področja multimedjskega oblikovanja in tehnologij. Struktura znanj, pokriva glavne koncepte in prakse v povezavi z realizacijo različnih vrst multimedijskih produktov na področju uprizoritvenih umetnosti. Predavanje je primeren tako za popolne začetnike, kot tudi za strokovno osebje, ki želi svoja znanja in spretnosti nenehno izpopolnjevati in sproti ažurirati. Teoretske postavke so podprte s primeri modernih odrskih praks, ki jih v realnih okoliščinah priprav in izvedb odrskih del, preverjeno združujejo z vsebinami.

Predavanje je namenjen tistim začetnikom na področju grafičnega oblikovanja, ki bi se znotraj področja uprizoritvenih umetnosti, lahko razvili v profesionalni kader. Vsebina sintetizira osnovne principe vizualne komunikacije, osnovne elemente in principe grafičnega oblikovanja, kot tudi znanja oblikovalskih procesov in praks, ki se uporabljajo za odrska uprizarjanja ali delu kulturnih institucij.

Tekst je podprt z vizualnimi primeri in praktičnimi vajami, ki težijo tako h širitvi, kot nadgradnji znanj in obenem spodbujajo kreativni in analitični način mišljenja.