Televizijska in video produkcija z več kamerami, neposredni prenosi dogodkov

           (TV/video režiser, snemalec, video operater - montažer, asistent produkcije)

Tečaj naj bi seznanil, oblikoval ali povečal strokovno usposobljenost bodočih strokovnjakov za delo z več kamerami hkrati. Zagotavljal naj bi
tako osnovne pojme in znanja, ki so potrebna za izvedbo televizijske produkcije, koncerta ali neposrednega prenosa in snemanja različnih
umetniških nalog, ki so pripravljene za izvedbo. Med opis delovnih nalog strokovnjaka vsekakor spada tudi, ekonomsko upravičeno zagotavljanje
celotne televizijske in svetlobne opreme. Pričujoča poglavja uvajajo znanja v zvezi s filmsko in televizijsko tehnologijo na osnovni ravni.
Zajemajo tematike iz teorije svetlobe, delitev svetlobnih virov glede na značilnosti in obravnava vrst svetlobnih teles, ki jih uporabljamo v profesionalnih televizijskih studijih. Poglavja nam nudijo znanja tudi o tem, kako za opravljanje svojih ustvarjalnih nalog, načrtovati in pravilno izbrati televizijsko in svetlobno opremo.

Cilj tečaja:

•            Seznaniti študente o specifikah, povezanih s tv realizacijo: snemalec in - montažer. Obravnavan bo splošni strokovni proces video produkcije in njegova tehnična oskrba.
•            Z namenom realizacije lastnih praktičnih udejstvovanj, oblikovati sposobnost dela z lučmi
•            Vpletenim v proces oblikovati veščine za analizo izraznih sredstev, zlasti svetlobe.
•            Pri osvetlitvi odrov v gledaliških delih, koncertih in televizijsih programih, oblikovati zmožnosti analize in vrednotenja snemalnega dela.

Tematska razdelitev vsebine:

Cilji modula: S pomočjo umetne razsvetljave izdelanih svetlobnih shem, oblikovanje količine znanja in razvoja dodatnih praktičnih veščin, ki so potrebne za praktično realizacijo umetniškega dela.

Pričakovani rezultati: Pripravniki naj bi bili sposobni sami opravljati snemalno delo na bodočih projektih na področju snemanja. Pri izvajanju teh praktičnih nalog bomo postopoma pridobili tudi prepotrebna teoretična znanja.