Televizijska in video produkcija z več kamerami, neposredni prenosi dogodkov

           (TV/video režiser, snemalec, video operater - montažer, asistent produkcije)

Tečaj naj bi seznanil, oblikoval ali povečal strokovno usposobljenost bodočih strokovnjakov za delo z več kamerami hkrati. Zagotavljal naj bi
tako osnovne pojme in znanja, ki so potrebna za izvedbo televizijske produkcije, koncerta ali neposrednega prenosa in snemanja različnih
umetniških nalog, ki so pripravljene za izvedbo. Med opis delovnih nalog strokovnjaka vsekakor spada tudi, ekonomsko upravičeno zagotavljanje
celotne televizijske in svetlobne opreme. Pričujoča poglavja uvajajo znanja v zvezi s filmsko in televizijsko tehnologijo na osnovni ravni.
Zajemajo tematike iz teorije svetlobe, delitev svetlobnih virov glede na značilnosti in obravnava vrst svetlobnih teles, ki jih uporabljamo v profesionalnih televizijskih studijih. Poglavja nam nudijo znanja tudi o tem, kako za opravljanje svojih ustvarjalnih nalog, načrtovati in pravilno izbrati televizijsko in svetlobno opremo.

Cilj tečaja:

•            Seznaniti študente o specifikah, povezanih s tv realizacijo: snemalec in - montažer. Obravnavan bo splošni strokovni proces video produkcije in njegova tehnična oskrba.
•            Z namenom realizacije lastnih praktičnih udejstvovanj, oblikovati sposobnost dela z lučmi
•            Vpletenim v proces oblikovati veščine za analizo izraznih sredstev, zlasti svetlobe.
•            Pri osvetlitvi odrov v gledaliških delih, koncertih in televizijsih programih, oblikovati zmožnosti analize in vrednotenja snemalnega dela.

Tematska razdelitev vsebine:

Cilji modula: S pomočjo umetne razsvetljave izdelanih svetlobnih shem, oblikovanje količine znanja in razvoja dodatnih praktičnih veščin, ki so potrebne za praktično realizacijo umetniškega dela.

Pričakovani rezultati: Pripravniki naj bi bili sposobni sami opravljati snemalno delo na bodočih projektih na področju snemanja. Pri izvajanju teh praktičnih nalog bomo postopoma pridobili tudi prepotrebna teoretična znanja.

Delo na televizijski priredbi odrskega dela - predstave, koncerta ali prireditve, je izziv tudi za profesionalce z veliko izkušnjami. Celo ob resni pripravi izvedbo včasih otežujejo nepredvidene okoliščine. Še težje je, če nimamo veliko izkušenj in nismo bili deležni nikakršnih formalnih usposabljanj. Za kakovostno doseganje rezultatov televizijske realizacije odrskega dela potrebujemo čim boljše teoretično znanje, izkušnje, koncentracijo in resno tehnično opremljenost.

Tečaj naj bi povečal strokovno usposobljenost bodočih strokovnjakov za delo z več kamerami hkrati. Zagotavlja usvojitev osnovnih pojmov in znanj za izvedbo televizijske produkcije, koncerta ali neposrednega prenosa in snemanja različnih umetniških projektov.

Za razliko od bliskavic se v video in televizijski produkciji za osvetljevanje mizanscene praviloma uporabljajo naprave s konstantnim virom svetlobe. Te omogočajo močno in dolgotrajno svetilnost. Viri konstantne svetlobe imajo različno spektralno sestavo svetlobe, ta pa določa barvno temperaturo. 

Pri delu televizijskega režiserja, operaterja in video montažerja, je za razliko od snemanja igranega filma treba snemati projekte z več kamerami. Ti dogodki vključujejo ekipe od dveh pa vse do petnajst snemalcev. 

Zaradi vpliva žanra na snemanje oddaj (performansov, simfoničnih in rock koncertov ipd) je glavna naloga režiserja in montažerja skladnost z žanrom. Ta narekuje trendovsko dinamiko preklapljanja kamer, ki je v omenjenih žanrih seveda drugačna kot npr. pri davčnopravni konferenci. Da bi ustvarili bolj profesionalen umetniški video izdelek in pridobili izkušnje, moramo montažerji začetniki misliti večopravilnostno.

Ob upoštevanju ustaljenih praks in optičnih zmogljivosti uporabljenih kamer mora režiser televizijske priredbe skupaj s snemalcem in montažerjem obiskati prizorišče snemanja ter identificirati in rezervirati najprimernejša mesta za njihovo postavitev.

Če imamo možnost, da postavimo opremo in poskusno posnamemo vajo, moramo to možnost nedvomno izkoristiti. Tako lahko preizkusimo potek dela in že pred glavnim snemanjem zagotovimo, da bo vse potekalo po načrtih.